Huisregels

 

 • Het betreden van “Fit Centrum Ede” gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.

 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen.

 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen met papier wat aanwezig is in de zaal.

 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

 • Het is niet toegestaan toestellen onnodig bezet te houden. Gebruik van ‘halter’ riemen op de fitnesstoestellen is niet toegestaan i.v.m. beschadiging van de zittingen.

 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.

 • In het gehele gebouw en voor de hoofdingang is het niet toegestaan om te roken en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

 • Bij het gebruik van fitnessapparatuur is het niet toegestaan om af te wijken van de voorschriften zoals deze zijn aangegeven via uw sportinstructeur.

 • Begeleiders van groepen dienen in de sportruimte erop toe te zien dat iedereen zich aan de regels houdt.

 • Elke vorm van hinderlijk gedrag en/of verbaal en/of fysiek geweld richting personeel of andere bezoekers is niet toegestaan.

 • Men dient ten allen tijden de instructies van het personeel op te volgen.

 • Het personeel is bevoegd om bij overtreding van de huisregels de betreffende bezoekers uit “Fit Centrum Ede” te verwijderen, zonder dat Fit Centrum Ede de eventueel betaalde toegangsgelden hoeft te vergoeden. Daarnaast is het personeel bevoegd om overtreders van de huisregels, voor een bepaalde periode (een dag, week of maand) de toegang tot de sportschool “Fit Centrum Ede” te ontzeggen. Bij minderjarigen kunnen tevens de ouders op de hoogte worden gebracht.

 • Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan in de fitnessruimte.

 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van “Fit Centrum Ede”

 • ''Fit Centrum Ede'' en haar personeel is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor lichamelijk letsel en/of verlies, schade en diefstal van uw persoonlijke eigendommen in en om het gebouw. Wij adviseren u daarom uw waardevolle bezittingen en kleding op te bergen in de daarvoor bestemde kluisjes.